Adiktologická konference, která každoročně bývá na Seči, je letos online. To nás však neodradilo příspěvek s názvem Představení konceptu recovery koučování v globálním kontextu a první výsledky výcviku recovery koučování u nás je tu!

Abstrakt: Cílem přednášky je představit koncept recovery koučování, jak je známý ve světě, a poté představit průběh, cíle a výsledky historicky prvního výcviku recovery koučování u nás v ČR.Recovery koučování je progresivní koncept pomoci závislým, který je známý a úspěšný po celém světě, u nás však teprve začíná. Recovery kouč je někdo, kdo má sám osobní zpracovanou zkušenost se závislostí, a na základě této sdílené zkušenosti pomáhá klientům na jejich cestě zotavením. V zahraničí mají recovery koučové široké uplatnění a stojí často „v první linii“ pomoci závislým. Jsou schopni skrze svou vlastní zkušenost rychle navázat důvěrný vztah s druhým člověkem, přirozeným způsobem podpořit jeho úsilí při překonávání závislosti a v případě potřeby ho propojit s dalšími zdroji podpory. V roce 2019 se v ČR konal historicky první výcvik recovery koučování, organizovaný brněnskou společností Podané ruce. Intenzivní půlroční kurz na podzim 2019 úspěšně dokončilo celkem 20 uchazečů z celé republiky, kteří nyní působí v různých oblastech. Na jaře 2020 začal již druhý ročník. Součástí přednášky bude právě i zmapování oblastí, kde všude může být recovery koučování přínosem, a do jaké míry může tento přístup přispět nejen ke zlepšení a rozšíření nabídky léčby závislostí u nás, ale také k destigmatizaci závislostí vůbec.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *