Recovery koučování je nový prvek v české síti péče o duševní zdraví, zejména v oblasti užívání drog a závislostí. Recovery koučové jsou lidé, kteří mají přímou zkušenost se zotavením svým nebo svého blízkého a využívají ji k pomoci druhým.

Jaký je rozdíl mezi peerem a recovery koučem?

Text: Pavel Nepustil, 4. 12. 2019

Od té doby, co jsme uspořádali první běh výcviku v recovery koučování, slýcháme tuto otázku dost často. A není divu, protože oba tyto anglické termíny se v českém slovníku závislosti a zotavení více usazují až poslední dobou a jejich význam se pořád ještě tvoří. Je ale důležité, abychom si při tom tvoření rozuměli aspoň v základních obrysech. Proto se pojďme na oba názvy podívat podrobněji.

Slovo „peer“ označuje jednoduše někoho, kdo je mi rovnocenný, kdo se mnou sdílí určité charakteristiky. Do češtiny se někdy překládá jako vrstevník. Jenomže tady je problém, protože vrstevníkem rozumíme člověka, který je nám blízký věkově. U slova „peer“ jde ale o podobnost daleko pestřejší, například sociální situací, životní situací, stejnými typy problémů, anebo tím, že užívá stejné drogy, jako my.

V každém případě ale „peer“ není označení žádné pracovní pozice. Když řeknu, že si potřebuji promluvit s peerem, tak tím myslím někoho, kdo je mi blízký podobnou zkušeností, kdo je „na stejné lodi“, nebo „ze stejného těsta“, když bychom měli použít nějaká česká přirovnání. Potřebuji se poradit s „peerem“ o svých potížích v partnerském vztahu? Tak půjdu nejspíš za kamarádem, který také žije v partnerském vztahu. A intuitivně budu vyhledávat takového, který mi bude rozumět, u kterého si myslím, že prožívá podobné problémy jako já.

Něco jiného je „peer konzultant“, „peer pracovník“, „peer mentor“, nebo „peer lektor“. To už jsou označení pracovních pozic, kterých se nyní objevuje celá řada. Tyto pozice zastávají zpravidla lidé, kteří sdílejí stejné charakteristiky s cílovou skupinou jednotlivých služeb. Ve službách pro uživatele drog jsou to tedy zpravidla ti, kteří také užívají drogy. Ve službách pro osoby zotavující se ze závislosti zase ti, kteří se sami zotavují ze závislosti. A při pomoci rodinám závislých jsou to ti, kteří si závislostí procházejí se svým blízkým.

A teď pozor! Recovery koučové jsou ve svém základu peer pracovníci. Jsou to lidé, kteří mají zkušenost se zotavením svým nebo svého blízkého a můžeme tedy s klidem říct, že pro ty, kteří také procházejí zotavením, fungují jako peer pracovníci. Z peer pracovníka se ale člověk recovery koučem stává tím, že se (systematicky) učí pracovat se svou zkušeností. Učí se jí používat tak, aby mohl co nejlépe pomoci ostatním lidem v podobné situaci. A v základních principech se hlásí ke koučování, jak ho známe odjinud. Například v tom, že se zaměřuje na rozvoj silných stránek, rozvíjí potenciál člověka, věří v jeho vlastní schopnosti, anebo že spíše povzbuzuje než radí.

Takže když to shrnu do jedné věty: Prakticky každý recovery kouč je zároveň peer pracovník, ale ne každý peer pracovník je recovery kouč.