Kontakt pro zájemce o výcvik v recovery koučování

Robin Š.: +420 733 109 584

Kontakt pro ostatní záležitosti

Hanka J.: +420 603 324 428, hana.jarosikova@gmail.com

Přímé kontakty na jednotlivé recovery kouče a podporovatele

Láďa F.
aktivní podporovatel a mentor, koordinátor Klubu Absolvent, Renarkon o.p.s.

Dlouhodobě (23 let) pracuji  v oblasti závislostí a jejich léčby a zotavení, sám mám zkušenost se závislostí. Jsem v každodenním kontaktu s klienty soc. služeb, kde pracuji jako sociální pracovník Doléčovacího centra, v minulosti jsem pracoval v Terapeutické komunitě Renarkon. Zkušenosti čerpám také z dobrovolného zapojení v neformálních platformách, které sdružují odborníky v oblasti závislostí, kteří přinášejí do sféry drogových služeb v ČR inovativní přístupy, jako je např. participace či zmocňující a zotavující metody. V jedné z nich v Klubu Absolvent působím jako koordinátor. Vnimám, že “neexpertnost” a osobní zkušenost lidí se závislostí je autentickým zdrojem pro seberozvoj osob se zkušeností a osobní růst pracovníků ve službách.

Hanka J.
vztahový & recovery kouč, lektor

Zaměřuji na zotavování rodinných a blízkých vztahů ovlivněných závislostí některého člena rodiny. Využívám i své vlastní zkušenosti z partnerského vztahu s člověkem, který se dlouhodobě potýká se závislostmi na návykových látek.
Svoje původní technické vzdělání jsem si doplnila o ekonomické a o psychologii. Poskytuji terapeutické konzultace, semináře a workshopy zaměřené na dosažení spokojenosti a rovnováhy v oblastech  vztahy + zdraví + peníze. Baví mě být lidem průvodcem v objevování jejich jedinečné cesty životem. Společně skládáme různé úhly pohledu, hledáme souvislosti a řešení. 
Jsem členkou skupin Recovery koučové a Zotavení Brno, využívám podporu v Al-Anon. Moderuji svépomocnou skupinu Zotavování blízkých vztahů. 

Hana Jarošíková
Brno & Online
+420 603 324 428, hana.jarosikova@gmail.com, skype: hana.jarosikova1
fb: @PruvodceZotavenim
web: www.tvorimsizivot.cz

Zuzana N.
Recovery kouč, terapeut a lektor

Prošla jsem prvním výcvikem Recovery koučování v ČR (2019) a do Recovery přístupu jsem se zamilovala. Hodně mě inspirovala i stáž v anglickém Manchesteru. Moc ráda se nyní podílím na šíření těchto principů i u nás, to všechno spolu s týmem úžasných kolegů. Recovery koučování jsem po výcviku zařadila mezi své služby. Kromě toho jsem i certifikovaná lektorka a terapeutka se zaměřením na energetickou psychologii a různé alternativní metody, které v zotavení nejlépe pomohly mně a které nyní pomáhají mým klientům. Poslední dobou se zaměřuji hlavně na to, jak se zbavovat programů a vzorců, které nám brání žít skutečně „náš“ život. A jak objevovat radost ze života a jedinečné dary, které každý máme.

Zuzana Nott
Praha & online
+420 775 324 999
www.zuzananott.com
zuzana@zuzananott.com
Facebook: @zuzananott
Instagram: @zuzananott
Skype: mimopacifista

Mirka S.
Terapeut a recovery kouč 

Během výcviku v recovery koučování jsem si uvědomila vlastní, minulou závislost na alkoholu, se kterou jsem si úspěšně poradila bez léčby. Díky této vlastní zkušenosti jsem nakloněna různým, i alternativním, přístupům ke zvládání závislosti, včetně kontrolovaného užívání.
Jsem členkou Klubu Absolvent a koordinátorkou jeho svépomocné skupiny při organizaci Renarkon v Ostravě, kde působím i jako recovery kouč. Zároveň jsem peer konzultant organizace Rozkoš bez rizika, kde díky dlouholetému působení v oblasti sexbyznysu rozumím i lidem, kteří si na svoji závislost vydělávají nabídkou placených sexuálních služeb.
V současné době pracuji jako terapeutka, kde smyslem a náplní mé práce je být nápomocná při náročných životních situacích či psychických potížích. K tomu využívám terapeutickou práci s tělem k odstranění energetických bloků či traumat, konzultace a poradenství. 

Mirka Slívová
Ostrava
+420 732 360 760 www.mirkaslivova.cz

Facebook: https://www.facebook.com/TerapieOstrava

Skype: mirka.sl.

Adéla P.
Recovery koučka a novinářka, tanečnice

Jsem především žena a matka tří dcer. Během svých 42 let jsem kromě studia, práce a cestování tápala ve své neuchopitelné bolesti a prázdnotě a hledala cestu k uzdravení své duše během dlouholetého užívání opiátů a alkoholu. Tancem, rodinnými konstelacemi, klasickými psychoterapiemi, holotropním dýcháním a povídáním s lidmi, kteří mi rozuměli skrze autentický prožitek stejné zkušenosti.
Když se mi před pár lety rozpadla rodina a objevila se stará známá „úleva“ v podobě relapsů , pocítila jsem opět, jak důležitá je péče o sebe sama a lidé okolo, kteří naslouchají. Věřím, že celý život je o ztrátě a znovunalezení sebe sama, své vlastní hodnoty a vnitřní síly. Že každý člověk má v životě své břemeno a pro každého jedince je náklad jinak těžký. A právě bolest a žeh, kterým si v životě procházíme jsou z mého pohledu věci, které nás jako osoby nejvíce formují do toho kým jsme, kým se stáváme.

Adéla Pánková
Brno
+420 777 072 907

Radek
Recovery kouč/průvodce v zotavení, mentor

Ahoj. Uplatňuji své zkušenosti v pomoci lidem se závislostí, s depresemi, úzkostmi, syndromem vyhoření a podobně. Prošel jsem si 9 let látkové závislosti, od útlého dětství se potýkám s klinickými depresemi a úzkostmi. Třikrát jsem pobyt na tomto světě chtěl ukončit. Od roku 2008 se pohybuji v terapeutické péči.
V roce 2008 (bylo mi 28) započala má cesta změny. V té době jsem přestal užívat, začal jsem se soustředit na to, jak chci žít a že chci žít.  Od té doby vyhledávám svá traumata převážně z dětství a celkově jsem stále v procesu změny. Za ty roky jsem nasbíral spousty zkušeností, přešlapů i úspěchů.
V roce 2020 jsem prošel výcvikem recovery. Tento výcvik mi ukázal, jak uplatnit nabyté zkušenosti k pomoci druhým a mnoho dalšího.  Začal jsem působit v Advaitě z.ú., kde mě můžete potkat.

Tereza R.
Recovery kouč

Jsem třicetiletá matka dvou dětí. Od svých 14 let jsem se potýkala s vlastní sebedestruktivní závislostí na návykových látkách. Po letech užívání se má identita začala rozpadat a vyústilo to až do toxické psychózy a náběhu na schizofrenii. Můj psychický stav mě nejednou dohnal až k pokusu o sebevraždu. Celý život jsem bojovala s těžkými depresivními propady. Drogy pro mě byly velice spirituální záležitostí, byly mou součástí, ale abstinence začala být po letech žádoucí. Nyní  abstinuji, můj osobní život je svobodný a jsem šťastná. Ovšem byl to běh na dlouhou trať, každý malý krůček byl zapotřebí k celkové změně.
Od roku 2020 pracuji ve společnosti Podané ruce v Terapeutickém centru a  dále se vzdělávám, různými kurzy teorie a praxe, přínosnými k terapii. „Každý má svůj klíč ke štěstí.. Jen najít správný zámek…“

Tereza Ryzáková
Brno
+420 605 925 454
terciksim@seznam.cz