Recovery koučování 16.11.2020 představíme na AT konferenci

Adiktologická konference, která každoročně bývá na Seči, je letos online. To nás však neodradilo příspěvek s názvem Představení konceptu recovery koučování v globálním kontextu a první výsledky výcviku recovery koučování u nás je tu! Abstrakt: Cílem přednášky je představit koncept recovery koučování, jak je známý ve světě, a poté představit průběh, cíle a výsledky historicky prvního výcviku recovery koučování u nás v ČR.Recovery koučování je progresivní koncept pomoci závislým, který je známý a úspěšný po celém světě, u nás však teprve začíná. Recovery kouč je někdo, kdo má sám osobní zpracovanou zkušenost se závislostí, a na základě této sdílené zkušenosti pomáhá klientům na jejich cestě zotavením. V zahraničí mají recovery koučové široké uplatnění a… Read More

Continue Reading